Iskolánkról

Intézetünk a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Szászberek községben található. A település kitűnő közlekedési adottságú, Szolnoktól 20 km-re, a Zagyva folyó partján fekszik.

A falu és az iskola múltját és jelenét is meghatározza a hetvenes évek központosító politikája. Csaknem húsz éven keresztül átjártak gyermekeink a szomszéd községek iskoláiba, miközben településünkről a fiatalok elköltöztek, a születések száma lecsökkent, a falu, öregedésnek, sorvadásnak indult.

A rendszerváltás idején fordulat következett be. Szülői összefogással, óriási erőfeszítések árán bútorok, szemléltetőeszközök nélkül, „ingázó” nevelőtestülettel indult újra az iskola és ezzel a falu élete is. Kedvezően befolyásolta a népesség alakulását, majd az óvodások és iskolások létszámát is, hogy fiataljaink itthon telepednek le, és a szomszéd községekből is sokan költöznek ide.

A nevelőtestület létszáma 17 fő, fiatal és középkorosztályú pedagógusokból áll. Tanulólétszámunk nem csökken, sőt emelkedést mutat, ami főleg a betelepülők és a szomszéd községből bejáró tanulóknak köszönhető. Osztály létszámaink 18 és 31 fő között mozognak. A családias légkör eredménye az utóbbi tíz évben az, hogy minden diákunk az első helyen megjelölt középiskolában folytathatja tanulmányait.
Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkört, ahol a gyermekek biztonságban és jól érzik magukat, fejlesztésük az egyéni képességekhez igazodik.

2012 februárjában Szászberek község képviselő testülete, a szülők és a tantestület úgy döntött, hogy intézményünk csatlakozzon a római katolikus egyház keretében működő Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezethez.